วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกน QR Code
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00014
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00355
เดือนก่อน 00408
ปีนี้ 03884
ปีก่อน 05159
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานเลือกตั้ง
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล - 17 มิ.ย. 2567(ดู 7) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพร เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 20 มี.ค. 2567(ดู 81) 
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปิ พ.ศ.2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 133) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 316) 
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แบบฟอร์ม ITA O29 - 12 ม.ค. 2567(ดู 160) 
  วิธีการใช้ระบบ E-Service - 9 ม.ค. 2567(ดู 146) 
  ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 139) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 29 ต.ค. 2564(ดู 750) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4 ส.ถ.4-4) - 25 ต.ค. 2564(ดู 763) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/5) - 25 ต.ค. 2564(ดู 735) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 21 ต.ค. 2564(ดู 734) 
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 11 ต.ค. 2564(ดู 751) 
  หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 8 ต.ค. 2564(ดู 735) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 7 ต.ค. 2564(ดู 742) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง7 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 12 ปี 66 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 419) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกล่าม -โคกสี บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ปี 66 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 407) 
  ประกาศจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย - 5 ม.ค. 2566(ดู 632) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3  - 1 มี.ค. 2564(ดู 769) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - 28 ธ.ค. 2563(ดู 798) 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 - 20 ต.ค. 2563(ดู 767) 
  โครงการซ่อมสร้างผิดลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยม่วง หมูที่ 7 - 10 ก.ย. 2563(ดู 804) 
  จ้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ บ้านโคกกุง หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-24
  จ้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ บ้านโคกกุง หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-24
  จ้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ บ้านโคกกุง หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-24
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ของ อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-18
  จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-18
  ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม เพื่อใช้ในโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-18
  ซื้อโต๊ะทำงานประจำสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-11
  • ประกาศเจตนารมณ์
  • นโยบายคุ้มครองข้อมู.
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาไทย : [10 ม.ค. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาอังกฤษ : [10 ม.ค. 2567]
  รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) : [6 ต.ค. 2566]
  แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [7 มี.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) : [30 ม.ค. 2566]
  ประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy : [27 ม.ค. 2566]

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น ตำบลหนองแวงโสกพระ (ดู 80)

โครงการปลุกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสาธารณะโคกภูดิน หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ดู 467)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิจัยการทำสื่อเรื่องดินสมมติ (ดู 706)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 826)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย (ดู 1565)

ดาวน์โหลดใหม่

  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล : [7 มิ.ย. 2567]
  พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 2562 : [7 มิ.ย. 2567]
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 : [7 มิ.ย. 2567]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล : [7 มิ.ย. 2567]
  รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [4 มิ.ย. 2567]
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 : [13 พ.ค. 2567]
  ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) : [8 เม.ย. 2567]
  ประกาศผู้ชนะราคา ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 : [3 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [2 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานทางการเงิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี