วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกน QR Code
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00018
วันนี้ 00001
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00091
เดือนก่อน 00863
ปีนี้ 04942
ปีก่อน 05793
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานเลือกตั้ง
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม - 9 พ.ย. 2566(ดู 27) 
  ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี ๒๕๖๗ - 10 ต.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศการใช้แผนการเงินประจำปี ๒๕๖๗ - 10 ต.ค. 2566(ดู 13) 
  คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน - 9 ต.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 61) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 52) 
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 ก.ย. 2566(ดู 100) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 29 ต.ค. 2564(ดู 370) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4 ส.ถ.4-4) - 25 ต.ค. 2564(ดู 358) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/5) - 25 ต.ค. 2564(ดู 359) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 21 ต.ค. 2564(ดู 374) 
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 11 ต.ค. 2564(ดู 396) 
  หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 8 ต.ค. 2564(ดู 374) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 7 ต.ค. 2564(ดู 389) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง7 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 12 ปี 66 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 36) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกล่าม -โคกสี บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ปี 66 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย - 5 ม.ค. 2566(ดู 261) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3  - 1 มี.ค. 2564(ดู 431) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - 28 ธ.ค. 2563(ดู 451) 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 - 20 ต.ค. 2563(ดู 409) 
  โครงการซ่อมสร้างผิดลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยม่วง หมูที่ 7 - 10 ก.ย. 2563(ดู 447) 
  ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-04
  ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้อหินคลุกสำหรับซ่อมแซมถนนบ้านโนนเพ็กและสำนักงาน อบต.หนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  จ้างจ้างเหมามหรสพ เวที พร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานปีะเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  • ประกาศเจตนารมณ์
  • นโยบายคุ้มครองข้อมู.

ภาพกิจกรรม

โครงการปลุกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสาธารณะโคกภูดิน หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ดู 73)

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ วัดใหม่ศรีมณี หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน (ดู 78)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิจัยการทำสื่อเรื่องดินสมมติ (ดู 351)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 461)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย (ดู 1095)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี : [14 พ.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ : [14 พ.ย. 2566]
  ประกาศกำหนดกองสำนักตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี : [14 พ.ย. 2566]
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ : [14 พ.ย. 2566]
  ประกาศการกำหนดประเภทระดับตำแหน่ง : [14 พ.ย. 2566]
  คำสั่งจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง : [14 พ.ย. 2566]
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [2 พ.ย. 2566]
  รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 : [5 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2566 : [5 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานทางการเงิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี