วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกน QR Code
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00010
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00296
เดือนก่อน 00610
ปีนี้ 03092
ปีก่อน 05159
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานเลือกตั้ง
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปิ พ.ศ.2567 - 16 ก.พ. 2567(ดู 44) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2567 - 22 ม.ค. 2567(ดู 234) 
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ แบบฟอร์ม ITA O29 - 12 ม.ค. 2567(ดู 65) 
  วิธีการใช้ระบบ E-Service - 9 ม.ค. 2567(ดู 54) 
  ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2567 - 5 ม.ค. 2567(ดู 42) 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม - 9 พ.ย. 2566(ดู 354) 
  ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนประจำปี ๒๕๖๗ - 10 ต.ค. 2566(ดู 290) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 29 ต.ค. 2564(ดู 649) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ผ.ถ.4/4 ส.ถ.4-4) - 25 ต.ค. 2564(ดู 666) 
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/5 ส.ถ.4/5) - 25 ต.ค. 2564(ดู 644) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 21 ต.ค. 2564(ดู 645) 
  ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 11 ต.ค. 2564(ดู 659) 
  หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 8 ต.ค. 2564(ดู 632) 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ - 7 ต.ค. 2564(ดู 638) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง7 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 12 ปี 66 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 314) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกล่าม -โคกสี บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ปี 66 - 12 มิ.ย. 2566(ดู 316) 
  ประกาศจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย - 5 ม.ค. 2566(ดู 542) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3  - 1 มี.ค. 2564(ดู 680) 
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - 28 ธ.ค. 2563(ดู 703) 
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 - 20 ต.ค. 2563(ดู 668) 
  โครงการซ่อมสร้างผิดลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยม่วง หมูที่ 7 - 10 ก.ย. 2563(ดู 698) 
  ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม(การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-23
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213-19 สายห้วยม่วง 2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213-19 สายห้วยม่วง 2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-24
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกล่ามโนนกอกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.213-19 สายห้วยม่วง 2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: 2024-05-20
  • ประกาศเจตนารมณ์
  • นโยบายคุ้มครองข้อมู.
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาไทย : [10 ม.ค. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาอังกฤษ : [10 ม.ค. 2567]
  รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) : [6 ต.ค. 2566]
  แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 : [7 มี.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) : [30 ม.ค. 2566]
  ประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy : [27 ม.ค. 2566]

ภาพกิจกรรม

โครงการปลุกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าสาธารณะโคกภูดิน หมู่ ๖ บ้านโนนชาด (ดู 368)

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ วัดใหม่ศรีมณี หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน (ดู 362)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิจัยการทำสื่อเรื่องดินสมมติ (ดู 604)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 736)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย (ดู 1402)

ดาวน์โหลดใหม่

  ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567) : [8 เม.ย. 2567]
  ประกาศผู้ชนะราคา ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 : [3 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [2 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [1 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ปี พ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  รายงานกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567 : [29 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานทางการเงิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี