องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายภูริวัต ชุมพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0812624210


นายอภิชาติ ราชนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0840156668


นายสุรพงษ์ ทีเหล็ก
นายข่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0933474829


นายนิติกร ไปบน
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทร : 0935549334