องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางชลลดา พร้อมจิตต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0922949535


นายอัครเดช วรุณศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0854794820


นางสาวอมรัตน์ ติระวัฒนศักดิ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0982048388