องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางชลลดา พร้อมจิตต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอัครเดช วรุณศิริ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอมรัตน์ ติระวัฒนศักดิ์
ครูผู้ช่วย