องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 13

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
รายงานผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566   24 มี.ค. 2566 47
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 173