องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิของสมาชิก
 
หมู่ที่ บ้าน รายชื่อสมาชิก
1 หนองแวงโสกพระ ดาวน์โหลด
2 โนนกอก ดาวน์โหลด
3 โคกล่าม ดาวน์โหลด
4 หนองแปน ดาวน์โหลด
5 หนองขาม ดาวน์โหลด
6 โนนชาด ดาวน์โหลด
7 หนองขาม ดาวน์โหลด
8 โนนเพ็ก ดาวน์โหลด
9 หลักด่าน ดาวน์โหลด
10 หันน้อย ดาวน์โหลด
11 โคกกุง ดาวน์โหลด
12 หนองหญ้าปล้อง ดาวน์โหลด
13 หนองแวงโคตร ดาวน์โหลด
14 ใหม่สามัคคี ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 486