องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงโสกพระ


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงโสกพระ

ประวัติหมู่บ้าน
 
       เมื่อปี  พ.ศ.  2470  เฒ่าโคตรหรือหลวงรามโคตร  นายลัย  ศรีชาฎา  (หัวหน้าครอบครัว)  พร้อมด้วยภรรยา  นางครุฑ  ราชสงคราม  และ  และบุตรเขย  นายบัว  เภาพาน  บุตรสาว ชื่อ  นางตุ้ม  เภาพาน  พร้อมลูกหลานได้อพยพมาจากบ้านหนองสองห้อง  ตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ป่ากกแต้  ทิศใต้วัดอินทร์แปลง  ปัจจุบันปลูกเถียงนากระท่อมไว้ที่สวนหนองแวงทิศใต้ปู่ตาในทุกวันนี้
        และย้ายมาจากป่ากกแต้  มาปลูกที่หลักบ้าน  คือ  บ้านแม่จันทร์สุนย์  บ้านแม่ตุ้ม  ปัจจุบันนี้  ชื่อว่า บ้านหนองแวง  ที่ใช้ชื่อนี้เพราะหนองแวงเป็นหนองน้ำกินหรือสำหรับดื่ม  และมีต้นแวงอยู่เต็มไปหมดเลย  ต้นแวงนี้อยู่ในตระกูลเดียวกันกับต้นปรือ  ต้นผือ  บ้านหนองแวงขึ้นกับตำบลกุดจอก  อำเภอเพ็กเฟื่อย  ต่อมาเป็นอำเภอนอก  และอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ในช่วงระยะนั้น  
นายบัว  เภาพาน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
       ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน  2480  กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งท้องที่ทำการปกครองใหม่  โดยโอนบ้านหนองแวงมาขึ้นกับอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ชื่อ  บ้านหนองแวง  ตำบลหนองมะเขือ  อำเภอพล  จ.ขอนแก่น  มีนายบัว  เภาพาน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายปุ่น  ไชยรถ  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ในขณะนั้นเมื่อโอนมาขึ้นกับอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  นายอำเภอแสง (คุณพระอุดม)  พร้อมคณะได้มาอยู่และหายิงสัตว์  ตกกลางคืนได้เห็นพระจุดเทียน  เดินจากหนองสระแบงไปที่หนองแวง  ไปลงบ่อน้ำ  จึงตัดสินใจยิงถูกพระล้มลง  แต่พระนั้นกายเป็นสัตว์  คือ  สมัง  ที่เหลือเป็นสัตว์ต่าง ๆ  และวิ่งหนีไป  เมื่อลงไปดูก็เห็นเป็นโสกน้ำหรือเรียกว่าหัวโสก  ต่อจากนั้นจึงตั้งฉายาบ้านอีกว่า  “บ้านหนองแวงโสกพระ”  ตำบลหนองมะเขือ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
        ต่อมาได้ตั้งเป็น  “ตำบลหนองแวงโสกพระ”  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายปุ่น  
ไชยรถ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และก็มี  นายสุนทร  ทุงจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ต่อมาก็มีนายสวน  เทียบศรี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ในปี  พ.ศ. 2542  นายอุทร  นาชัยคูณเป็นผู้ใหญ่บ้านมี  พ.ศ. 2543  นายสอน  เรืองเสนา  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองแวงโสกพระ  จนถึงปัจจุบัน  บ้านหนองแวงโสกพระก่อตั้งมาแล้วประมาณ  78  ปี  ตั้งแต่เมื่อปี  พ.ศ.  2470
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 863