องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานสถติการให้บริการของ อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปี 2566   13 ต.ค. 2566 32
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 78
ข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   23 ม.ค. 2566 217
แสดงผลข้อมูลผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 291
ข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   17 ม.ค. 2565 206
สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย   2 เม.ย. 2564 294
สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   1 เม.ย. 2564 233