องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   2 พ.ย. 2566 17
แผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   30 ธ.ค. 2565 60
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่2)   29 ธ.ค. 2565 212
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่1)   30 ก.ย. 2565 63
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2   6 ม.ค. 2565 195
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2564 126
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 ส.ค. 2564 134
ไตรมาสที่ 1/2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)   5 เม.ย. 2564 191
ไตรมาสที่ 2/2564 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)   5 เม.ย. 2564 233