องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: หมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 6 บ้านโนนชาด

ที่ตั้ง
บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายหนองคาย นครราชสีมา ไปทางทิศใต้ ห่างจากอำเภอพลถึงหมู่บ้านระยะทาง 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่นระยะทางรวม 96 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 2,851 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านหันใหญ่ ตำบลเมืองพล
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านหนองขาม ตำบลหนองแวงโสกพระ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโคกกุง ตำบลหนองแวงโสกพระ

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ราบสูง เหมาะสำหรับ การทำเกษตรกรรม
จำนวนหลังคาเรือน 153 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 761 คน
ประชากรชาย 380 คน
ประชากรหญิง 381 คน

ข้อคิดเห็น
นายปรัชญา ภูโสภา ผู้ใหญ่บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6
 
แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 1008