องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   27 ม.ค. 2566 58
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   26 ม.ค. 2566 101
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ6(ระดับองค์กร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   27 ธ.ค. 2564 122
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   1 พ.ย. 2564 157
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ม.ค. 2564 110
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ6(ระดับองค์กร)ประจำปีงบประมาณ 2563   22 ธ.ค. 2563 140
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   5 ต.ค. 2563 172
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน   5 ต.ค. 2563 169