องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม

ที่ตั้ง
     บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพ สระบุรี หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล มาตามถนนมิตรภาพ แยกทางเข้าบ้านโคกกุง บ้านห้วยม่วง และบ้านหลักด่าน จนถึงบ้านหนองขาม ระยะทางจากอำเภอพล ประมาณ 18 กิโลเมตร 

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านหันใหญ่ ตำบลเมืองพล    
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านหลักด่าน ตำบลหนองแวงโสกพระ    
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านแฝก ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง    
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง    


ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 90 เป็น ที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา    
ลักษณะภูมิอากาศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ (1) ฤดูร้อน (2) ฤดูฝน (3) ฤดูหนาว    

จำนวนหลังคาเรือน 42 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 225 คน
ประชากรชาย 100 คน
ประชากรหญิง 125 คน

ข้อคิดเห็น
นายประจวบ เพียรไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5

แผนที่
     
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 700