องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2566 41
กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2566   10 ก.พ. 2566 41
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565   31 ต.ค. 2565 85
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 4 ปี 2565   27 ต.ค. 2565 39
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565   18 ต.ค. 2565 40
เรียกประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565   18 ต.ค. 2565 39
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2   24 ส.ค. 2565 52
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 41
เรียกประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 55
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 42
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1   12 ส.ค. 2565 41
เรียกประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 ส.ค. 2565 71
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 ส.ค. 2565 39
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 พ.ค. 2565 62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2   4 เม.ย. 2565 40
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 59
เรียกประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 40
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 55
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1   21 มี.ค. 2565 40
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2565 43
เรียกประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2565 40
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565   12 ม.ค. 2565 50
รายงานการประชุมสภาสมัยแรก   7 ม.ค. 2565 39
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565   5 ม.ค. 2565 40
เรียกประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565   5 ม.ค. 2565 39
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 1 ปี 2565   5 ม.ค. 2565 40
กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2565   4 ม.ค. 2565 42
หนังสือเชิญประชุมสภาครั้งแรก & หนังสือ ปชส.การประชุมสภาครั้งแรก   28 ธ.ค. 2564 83
เรียกประชุมสภา ครั้งแรก   28 ธ.ค. 2564 38
ระเบียบวาระการประชุมครั้งแรก   28 ธ.ค. 2564 40