องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 6

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566   30 ต.ค. 2566 0
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566   18 ส.ค. 2566 0
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566   11 ส.ค. 2566 0
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566   31 มี.ค. 2566 0
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2566 61
กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2566   10 ก.พ. 2566 63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   10 ก.พ. 2566 0
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565   31 ต.ค. 2565 121
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 4 ปี 2565   27 ต.ค. 2565 61
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565   18 ต.ค. 2565 59
เรียกประชุมสภา สามัญ 4 ปี 2565   18 ต.ค. 2565 60
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2   24 ส.ค. 2565 80
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 64
เรียกประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 77
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565   15 ส.ค. 2565 69
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1   12 ส.ค. 2565 62
เรียกประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 ส.ค. 2565 183
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 ส.ค. 2565 60
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565   2 พ.ค. 2565 83
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2   4 เม.ย. 2565 58
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 83
เรียกประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 66
ระเบียบวาระการประชุม สามัญ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565   24 มี.ค. 2565 77
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1   21 มี.ค. 2565 64
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2565 65
เรียกประชุมสภา สามัญ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565   14 มี.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565   12 ม.ค. 2565 82
รายงานการประชุมสภาสมัยแรก   7 ม.ค. 2565 61
หนังสือเชิญประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565 & หนังสือ ปชส.การประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565   5 ม.ค. 2565 61
เรียกประชุมสภา สามัญ 1 ปี 2565   5 ม.ค. 2565 58