องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 7

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งป.66 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)   7 เม.ย. 2566 94
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งป.66 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)   7 เม.ย. 2566 48
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี งป.66 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566)   6 เม.ย. 2566 57
ประกาศ อบต.หนองแวงโสกพระเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2565 174
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ต.ค.63-มี.ค.64)   5 เม.ย. 2564 198
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)   5 เม.ย. 2564 179