องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี

ที่ตั้ง
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทาง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพสระบุรี - หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโนนชาดและบ้านห่วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านโนนรัง ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองบัวนาค ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านโนนกอก ตำบลหนองแวงโสกพระ

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 เป็นที่ลุ่มสลับที่ดอนเหมาะสำหรับทำนา ปลูกพืช
ลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

จำนวนหลังคาเรือน 63 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 325 คน
ประชากรชาย 179 คน
ประชากรหญิง 146 คน

ข้อคิดเห็น
นายบุญมา ภูรับ ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 608