องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566   25 ม.ค. 2566 61
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2566 45
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   25 พ.ย. 2565 188
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน   17 ต.ค. 2565 44
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565   10 ม.ค. 2565 122
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ต.ค. 2564 191
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563   21 เม.ย. 2564 212
รายงานผลการดำเนินงานตามนดยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 มิ.ย. 2563 471