องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   26 ก.พ. 2567 18
แผนการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23 ธ.ค. 2565 100
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2564 260
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565   27 ก.ย. 2564 246
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564   5 เม.ย. 2564 249
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 249
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   3 มี.ค. 2563 293
รายงาน แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   3 พ.ย. 2560 280
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   3 พ.ย. 2560 268