องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)   24 มี.ค. 2566 42
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   24 มี.ค. 2566 45
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566   22 มี.ค. 2566 43
แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 มี.ค. 2566 60
แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 มี.ค. 2565 179
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   15 มี.ค. 2565 147
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน)   3 พ.ค. 2564 270
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจิต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มี.ค. 2564 98