องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำปี 2566   30 ม.ค. 2567 73
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   5 ต.ค. 2566 120
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   2 ต.ค. 2566 5
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 83
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565   1 มี.ค. 2565 171
ประการศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 142
รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 147
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2564 169
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 2564 221
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565   1 ก.พ. 2564 176
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 2563 278
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 2563 244
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 2563 232
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 2563 234
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 250
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 229
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 2563 224
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 259
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 294
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 2562 219
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 2562 220