องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 39
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 28 ก.พ.2565   1 มี.ค. 2565 129
ประการศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 103
รายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 ต.ค. 2564 103
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 12 เดือน   12 ต.ค. 2564 127
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 2564 182
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ม.ค.2565   1 ก.พ. 2564 137
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 2563 238
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 2563 204
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 2563 194
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 2563 190
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 2563 208
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 2563 190
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 2563 185
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 219
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 2563 255
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 2562 183
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 2562 181