องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล 2566   25 ม.ค. 2566 104
นโยบายการบริหารงานบุคคล 2565   11 ม.ค. 2565 153
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 2564 307
นโยบายการบริหารงานบุคคล   25 มิ.ย. 2563 454
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ 2563   25 มิ.ย. 2563 420