องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ระเบียบ/ข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 5

ระเบียบ/ข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2565   25 ส.ค. 2565 69
ร่างข้อบัญญัติ 2565   25 ส.ค. 2565 64