องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 17

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570   1 มิ.ย. 2566 91
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2568)   14 มี.ค. 2565 153
แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564   3 พ.ย. 2561 255
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   15 พ.ค. 2560 177