องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 2 บ้านโนนกอก
 
ที่ตั้ง
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สาย มิตรภาพ สระบุรี -หนองคาย จากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่านไปทางอำเภอบ้านไผ่ อำเภอพล รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านโนนชาด ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านอุ่มจาน ตำบลวังไม้แดง อ.ประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโคกล่าม ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 เป็น ที่ลุ่มสลับที่ดอน เหมาะสำหรับ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

 จำนวนหลังคาเรือน 120 หลังคาเรือน
     จำนวนประชากร 584 คน
     ประชากรชาย 281 คน
     ประชากรหญิง 303 คน

ข้อคิดเห็น
     นายวุฒิชัย โหมดนอก ผู้ใหญ่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2

แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 696