องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)   2 เม.ย. 2567 16
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2566   29 มี.ค. 2567 12
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   19 ต.ค. 2565 83
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564   21 ต.ค. 2564 121
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   20 ต.ค. 2563 225
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปี 2562   30 มิ.ย. 2563 221
รายงานผลการรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563   31 มี.ค. 2563 216
รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563   9 ต.ค. 2562 244
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปี 2562   30 ก.ย. 2562 224
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปี 2562   30 มี.ค. 2562 224