องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567   4 ต.ค. 2566 21
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   4 ต.ค. 2566 25
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง 7บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.12 66   22 มิ.ย. 2566 66
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกล่าม-โคกสี หมู่ที่ 3   24 พ.ค. 2566 44
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ปี66   2 ธ.ค. 2565 100
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7   30 พ.ย. 2565 103
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.12 อุดหนุน66   30 พ.ย. 2565 101
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.12 65(เศรษฐกิจฐานราก)   29 ก.ย. 2565 95
แผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   10 ม.ค. 2565 176
แผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   28 ม.ค. 2564 218
แผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1   20 ต.ค. 2563 215