องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบุญเลิศ หาญโงน
ประธานสภา
เบอร์โทร : 0986040941


นายโสพัฒน์ สาวิชัย
รองประธานสภา
เบอร์โทร : 0872204215


นายฉัตรชัย วงษ์ธรรม
ส.อบต.ม.1
เบอร์โทร : 0981249244


นางสาวอุลัยลักษณ์ จันอ่อน
ส.อบต.ม.2
เบอร์โทร : 0928572449


นางจันทร์หอม แวดไธสง
ส.อบต.ม.3
เบอร์โทร : 0883381169


นางบุญเชิด หลุ่มเป้า
ส.อบต.ม.4
เบอร์โทร : 0857545646


นางสาวหนูอาส คุณล้าน
ส.อบต.ม.5
เบอร์โทร : 0936564670


นายชาญยุทธ ทีทา
ส.อบต.ม.7
เบอร์โทร : 0979558165


นายนิวัฒน์ ชัยเจริญ
ส.อบต.ม.8
เบอร์โทร : 0618542472


นายวีระ สิมพล
ส.อบต.ม.9
เบอร์โทร : 0934386635


นายไพบูลย์ พรมนอก
ส.อบต.ม.11
เบอร์โทร : 0821034710


นายศรีไพร สีล้อม
ส.อบต.ม.12
เบอร์โทร : 0857607905


นายอิทธิพล เถาเบา
ส.อบต.ม.13
เบอร์โทร : 0823031331


นางเบญจวรรณ ปากดี
ส.อบต.ม.14
เบอร์โทร : 0848688928