องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม

ที่ตั้ง
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอพลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10.5 กิโลเมตร การเดินทางเข้าหมู่บ้านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์หลายเส้นทาง เส้นทางหลักจากตัวอำเภอ คือ บริเวณแยกถนนมิตรภาพ กม.ที่ 365 ไปตามถนนลาดยางสายบ้านโคกกุง – หนองบัวนาค ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ผ่านบ้านโคกกุงจนถึงบ้านโคกล่าม ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัดขอนแก่นรวม 84.50 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง - โนนชาด
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านอุ่มจาน , โนนรัง ตำบลวังไม้แดง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านโนนกอก
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโคกกุง

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ลุ่มที่ดอนสลับกัน เหมาะสำหรับ การทำเกษตรกรรม

จำนวนหลังคาเรือน 175 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 970 คน
ประชากรชาย 487 คน
ประชากรหญิง 483 คน

ข้อคิดเห็น
นายถวิล มะโรง กำนันตำบลวังหิน

 แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 1318