องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   8 มี.ค. 2566 47
การประเมินความเสี่ยงการประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566   8 มี.ค. 2566 47
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566   7 มี.ค. 2566 61
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ประจำปี 2566   7 มี.ค. 2566 42
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565   1 มี.ค. 2565 147
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564   23 ธ.ค. 2564 64
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   3 พ.ค. 2564 323
การประเมินผลการควบคุมภายใน   14 ก.ค. 2563 237
รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   14 ก.ค. 2563 246