องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 5

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 2   21 ก.พ. 2567 170
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570) ฉบับที่ 3   21 ก.พ. 2567 169
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2566-2570)   21 ก.พ. 2567 112
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ต.ค. 2565 63