องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง 4 ม.12 ปี66 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถขยะ ปี  2566 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายห้วยม่วง 1 ม.7ปี66 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหนองหญ้าปล้อง 4 ม.12 ฐานราก 65 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธันวาคม 2564 คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 คลิกที่นี่  
ประการผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมูที่ 3 คลิกที่นี่ 
วันที่ : 19 เมษายน 2564   View : 393