องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   1 มิ.ย. 2566 187
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 61
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   26 เม.ย. 2565 165
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2565 214
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   14 มี.ค. 2565 152
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน   3 พ.ค. 2564 280
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   3 พ.ค. 2564 297