องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หน่วยตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางจินตนา แสนศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ