องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หน่วยตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางจินตนา แสนศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 0652155692