องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล 31 มีนาคม 2567)   8 เม.ย. 2567 92
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566   3 ต.ค. 2566 75
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566   5 ก.ค. 2566 112
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566   7 เม.ย. 2566 53
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566   12 ม.ค. 2566 67
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 ธ.ค. 2564 290
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   5 เม.ย. 2564 253
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี2564   31 มี.ค. 2564 160
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 276
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14 ก.ค. 2563 258