องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน   22 มี.ค. 2566 211
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2566   25 ม.ค. 2566 173
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 2565   4 เม.ย. 2565 268
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   21 เม.ย. 2564 258
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล   25 มิ.ย. 2563 387