องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 9 บ้านหลักด่าน

ที่ตั้ง
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 อยู่ในเขตการปกครองของตำบล.หนองแวงโสกพระอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพสระบุรี หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอพล มาตามถนนมิตรภาพแยกตรงหลักกิโลเมตรที่ 362 ผ่านบ้านโคกกุง บ้านห้วยม่วง จนถึงบ้านหลักด่าน

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านหนองขาม ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านหนองแปน ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านแฝก ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 เป็นที่ราบ เหมาะสำหรับทำนา
ลักษณะภูมิอากาศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน

จำนวนหลังคาเรือน 51 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 277 คน
ประชากรชาย 141 คน
ประชากรหญิง 136 คน

ข้อคิดเห็น
นายเข็มพร ทารถ ผู้ใหญ่บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9

 แผนที่
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 749