องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 81

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2566   5 ต.ค. 2566 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2566   5 ก.ย. 2566 72
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   8 ส.ค. 2566 49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2566   4 ก.ค. 2566 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   5 มิ.ย. 2566 26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 2566 28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม66   7 เม.ย. 2566 109
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566   7 ก.พ. 2566 54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   8 ธ.ค. 2565 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   8 พ.ย. 2565 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2565   10 ต.ค. 2565 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565   8 ก.ย. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2565   5 ก.ค. 2565 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   2 มิ.ย. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 194
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 123
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 117
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน ธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 112
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 111
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน สิงหาคม 2564   31 ส.ค. 2564 139
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน กรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน มิถุนายน 2564   30 มิ.ย. 2564 116
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน พฤษภาคม 2564   31 พ.ค. 2564 117