องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน   7 ม.ค. 2565 145
ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   22 เม.ย. 2564 307
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   2 ก.ค. 2562 297