องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สถานที่ท่องเที่ยว โคกภูดิน บ้านโนนชาด-บ้านหันน้อย

โคกภูดิน (บ้านโนนชาด-หันน้อย)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ 
มีลักษณะเป็นพื้นที่กว้าง ใช้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลธรรมชาติ

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563   View : 1095