องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566   25 ม.ค. 2566 134
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   10 ม.ค. 2565 378