องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 3

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ก.พ. 2567 8
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 มี.ค. 2566 109
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 141
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2564 369
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   21 เม.ย. 2564 153
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   3 พ.ย. 2562 324
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน   2 ต.ค. 2562 240