องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565   9 ม.ค. 2566 61
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564   26 พ.ย. 2564 236
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ-ประจำปี-2564   15 พ.ย. 2564 138