องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง

ข้อมูลทั่วไปของหมู่ที่ 7 บ้านห้วยม่วง

ที่ตั้ง
บ้านห้วยม่วง    หมู่ที่ 7 อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 สายมิตรภาพ สระบุรี หนองคาย จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ บ้านหนองขาม..และบ้านโนนชาด    
ทิศใต้    ติดต่อกับ บ้านใหม่สามัคคี    
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ บ้านหลักด่าน    
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านโนนชาด    

ขนาดพื้นที่ 0 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน ร้อยละ 90 เป็น ที่ราบทุ่งนา เหมาะสำหรับ การทำนา/ทำการเกษตร    
ลักษณะภูมิอากาศ (ลักษณะเด่น/จุดขาย)
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้ (1) ฤดูร้อน (2) ฤดูฝน (3) ฤดูหนาว    

จำนวนหลังคาเรือน 37 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 161 คน
ประชากรชาย 75 คน
ประชากรหญิง 86 คน

ข้อคิดเห็น
นายเสมา เตโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7

แผนที่
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 542   View : 912