องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 4

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567   22 ก.พ. 2567 17
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี   14 พ.ย. 2566 90
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙   14 พ.ย. 2566 110
ประกาศกำหนดกองสำนักตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   14 พ.ย. 2566 112
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ   14 พ.ย. 2566 101
ประกาศการกำหนดประเภทระดับตำแหน่ง   14 พ.ย. 2566 91
คำสั่งจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง   14 พ.ย. 2566 107
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี   14 ก.พ. 2566 34
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566   4 ต.ค. 2564 224