องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

Sokpra Subdistrict Administration Organization

ประกาศเจตนารมณ์


ออนไลน์ : 2

ประกาศเจตนารมณ์ วันที่ โหลด
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   1 เม.ย. 2567 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาไทย   10 ม.ค. 2567 248
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 ฉบับภาษาอังกฤษ   10 ม.ค. 2567 44
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน)   6 ต.ค. 2566 50
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   7 มี.ค. 2566 374
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)   30 ม.ค. 2566 364
ประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy   27 ม.ค. 2566 490
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระใสสะอาด ๒๕๖๖ และ   4 ม.ค. 2566 388