วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
ให้คะแนนความพึงพอใจเพียงสแกน QR Code
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ



​​










 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000002
วานนี้ 000014
เดือนนี้ 000026
เดือนก่อน 000168
ปีนี้ 002272
ปีก่อน 004142

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาประจำเดือน เมษายน 2564 : [3 พ.ค. 64]
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน : [3 พ.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน : [3 พ.ค. 64]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบ 6 เดือน) : [3 พ.ค. 64]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [3 พ.ค. 64]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [22 เม.ย. 64]
  ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ : [22 เม.ย. 64]
  ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน : [22 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล : [21 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานทางการเงิน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี