วิสัยทัศน์ตำบล : เกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล ตลาด ถนน น้ำไฟดี มีการบริหารจัดการโปร่งใส ในตำบลเป็นสุข
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุมภายใน คลิกที่นี่   
รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน คลิกที่นี่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 63   View : 15