อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 92)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดเก็บขยะป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 15 ก.ย. 64 (ดูู 39)

ถ่ายทอด เรื่องการทำปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ ปลูกป่า 5 ระดับ และการทำระเบิดจุลินทรีย์ แก่ผู้เข้าอบรมตาม”โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้รับเกียรติจากเรือนจำอำเภอพลให้เป็น”ครูพาทำ”ถ่ายทอด เรื่องการทำปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ ปลูกป่า 5 ระดับ และการทำระเบิดจุลินทรีย์ แก่ผู้เข้าอบรมตาม”โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ณ เรือนจำอำเภอพล..ยินดีที่ไ..... วันที่ 13 ก.ย. 64 (ดูู 30)

โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้จัดโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 7- เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาวัด หมู่ที่ 1,2,6... วันที่ 9 เม.ย. 64 (ดูู 119)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ... วันที่ 16 มี.ค. 64 (ดูู 97)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่รั้วโรงเรียน  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรโคกหนองนาตำบลหนองแวงโสกพระ... วันที่ 13 มี.ค. 64 (ดูู 102)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ... วันที่ 6 มี.ค. 64 (ดูู 75)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารขยะ/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานธนาคารขยะ/พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ววันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2563  ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จะงหวัดเลย... วันที่ 25 ธ.ค. 63 (ดูู 30)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนา

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนา รุ่นที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา ตำบลหนองแวงโสกพระ ... วันที่ 18 พ.ย. 63 (ดูู 196)

ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 21 ต.ค. 63 (ดูู 148)

โครงการเยาวชนคนดี รุ่นที่ 4

โครงการเยาวชนคนดี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค 2562 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 139)

กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดในรูปแบบเมืองสร้างสรรค์ (SMART CITY)

กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดในรูปแบบเมืองสร้างสรรค์ (SMART CITY) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 25 พ.ย. 61 (ดูู 125)

โครงการอบรมการปลูกผักอินทรีย์ให้ได้ระบบมาตรฐาน Organic

โครงการอบรมการปลูกผักอินทรีย์ให้ได้ระบบมาตรฐาน Organic ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น และระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ ไร่คุณพ่อ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 177)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงโสกพระ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวงโสกพระ สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน  2561  ณ  สวนดอนธรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์... วันที่ 18 พ.ย. 61 (ดูู 155)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาอบต.หนองแวงโสกพระ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองแวงโสกพระ ในวันที่ 7  กันยายน 2561... วันที่ 18 ก.ย. 61 (ดูู 393)

ร่วมต้อนรับ ลุงชิต สุขเกษม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการปั่นทั้่วไทยรับน้ำใจช่วยคนพิการ

วันที่ 8 พ.ย.60  ท่านนายก สุภี ทองมีค่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ  พร้อมข้าราชการเจ้าที่ของ อบต.หนองแวงโสกพระ ร่วมกันต้อนรับ  ลุงชิต  สุขเกษม  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นักปั่นหัวใจลูกหนัง ได้เดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรี  ตาม”โครงการปั่นทั่วไทยรับน้ำใจช่..... วันที่ 10 พ.ย. 60 (ดูู 434)

โครงการ “ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี”

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี” ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของถนนสายหลักที่เป็นเส้นทาง เข้า-ออก จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น เป็นพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งตำบลของเราก..... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 575)

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน (กิจกรรมจัดตั้งธนาคารขยะ)

ระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน (กิจกรรมที่ ๒ : จัดตั้งธนาคารขยะ) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ ๒. เพื่อลดปริมาณขยะครัวเรือนในชุมชน ๓. เพ..... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 688)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน

 ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสตรีแม่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ และศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร... วันที่ 25 มี.ค. 60 (ดูู 441)

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ ได้ให้การต้อนรับนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเจตจิตร์ โพธ์ปลั่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายเรืองโชค ชัยดำรงค์ก..... วันที่ 24 มี.ค. 60 (ดูู 905)