งานเลือกตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 11 ต.ค. 64 5
หนังสือการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 8 ต.ค. 64 3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 7 ต.ค. 64 7
คู่มือประชาชนเลือกตั้งอบต. 7 ต.ค. 64 3
แบบฟอร์มประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 4 ต.ค. 64 2
แบบฟอร์มแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ต.ค. 64 2
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ต.ค. 64 2
หลัฐานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 0 -1957 3