ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11 ม.ค. 64 2
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 30 พ.ย. 63 17
ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2563 25 พ.ย. 63 22
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ต.ค. 63 30
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 31 ส.ค. 63 33
จดหมายข่าว 2 ก.ค. 63 39
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิ.ย. 63 53
โครงสร้างส่วนราชการ 28 เม.ย. 63 42
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 เม.ย. 63 40
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มี.ค. 63 24
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 63 74
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 8 ม.ค. 63 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ย. 62 98
งบการเงินปีงบประมาณ 2562 15 พ.ย. 62 60
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2562 25 ต.ค. 62 26
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 21 ต.ค. 62 77
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 100
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 77
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 23
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 14
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2562 9 ส.ค. 62 14
แผนป้องกันการทุจริต 2 ก.ค. 62 23
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนในการทุจริต 2 ก.ค. 62 21
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ก.ค. 62 82
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 14 มิ.ย. 62 21
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 14 มิ.ย. 62 12
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2562 7 มิ.ย. 62 17
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2562 3 พ.ค. 62 20
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 17 เม.ย. 62 86
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 62 56