ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๓ประจำปี๒๕๖๔ 14 ก.ค. 64 9
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11 ม.ค. 64 74
จดหมายข่าวภาษีป้าย 1 ม.ค. 64 64
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 63 59
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 30 พ.ย. 63 81
ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2563 25 พ.ย. 63 99
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ต.ค. 63 86
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 31 ส.ค. 63 96
จดหมายข่าว 2 ก.ค. 63 90
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิ.ย. 63 103
โครงสร้างส่วนราชการ 28 เม.ย. 63 91
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 เม.ย. 63 98
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มี.ค. 63 70
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 63 125
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 8 ม.ค. 63 89
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ย. 62 152
งบการเงินปีงบประมาณ 2562 15 พ.ย. 62 109
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2562 25 ต.ค. 62 67
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 21 ต.ค. 62 131
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 141
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 9 ต.ค. 62 119
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 59
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563 26 ก.ย. 62 54
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/2562 9 ส.ค. 62 50
แผนป้องกันการทุจริต 2 ก.ค. 62 57
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนในการทุจริต 2 ก.ค. 62 56
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ก.ค. 62 123
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 14 มิ.ย. 62 61
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 14 มิ.ย. 62 52
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2562 7 มิ.ย. 62 49