ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระครั้งแรก 29 ธ.ค. 64 15
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 3 ธ.ค. 64 32
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2 พ.ย. 64 41
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4ปีงบประมาณ 2564 11 ต.ค. 64 34
ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2566 23 ก.ย. 64 39
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๓ประจำปี๒๕๖๔ 14 ก.ค. 64 84
โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 5 ก.พ. 64 58
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11 ม.ค. 64 146
จดหมายข่าวภาษีป้าย 1 ม.ค. 64 133
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 63 124
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 30 พ.ย. 63 143
ข้อบัญญัติตำบลเรื่องกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2563 25 พ.ย. 63 195
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563 19 พ.ย. 63 45
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 20 ต.ค. 63 128
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 31 ส.ค. 63 139
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 2 7 ส.ค. 63 30
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่ 1 4 ส.ค. 63 37
จดหมายข่าว 2 ก.ค. 63 147
รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 2 มิ.ย. 63 155
โครงสร้างส่วนราชการ 28 เม.ย. 63 144
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 เม.ย. 63 152
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 13 มี.ค. 63 35
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11 มี.ค. 63 112
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 7 ก.พ. 63 31
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 63 172
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 8 ม.ค. 63 141
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ย. 62 204
งบการเงินปีงบประมาณ 2562 15 พ.ย. 62 168
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่3/2562 25 ต.ค. 62 108
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 21 ต.ค. 62 177