รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 63 12
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 63 11
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 63 9
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 63 11
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 63 15
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 11
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 63 12
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 63 11
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 63 14
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 62 12
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 62 11