รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563   5 เม.ย. 64 46
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563   1 พ.ย. 63 81
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2563   30 ก.ย. 63 73
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 63   1 ก.ย. 63 68
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   1 ส.ค. 63 65
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 63 77
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 65
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 3 63   1 มิ.ย. 63 64
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 63 65
รายงานงบทดลองและงบรับจ่าย-เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 63 67
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 63   1 ธ.ค. 62 65
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 63   1 ธ.ค. 62 63