รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปี 2562   30 มิ.ย. 63 8
รายงานผลการรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563   31 มี.ค. 63 7
รายงานแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563   9 ต.ค. 62 9
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปี 2562   30 ก.ย. 62 7
แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปี 2562   30 มี.ค. 62 6